Agentura VENDI s.r.o.

Grafické práce

Naše vlastní grafické studio zpracuje Vaše zadání nebo představy do konkrétních návrhů, které budete připomínkovat a korektorovat do finální podoby.

Na míru Vám vytvoříme Corporate Identity a tvorbu logotypu i grafický firemní manuál.

Vyžádejte si prosím konzultaci. Na schůzce nám sdělíte Vaše požadavky, přání, vize a my se je budeme snažit zrealizovat do grafické podoby. Na základě konkrétnějších zadání Vám můžeme zpracovat kalkulaci. Před finalizací grafiky jsou samozřejmostí náhledy ke korektuře.

Rovněž jsme schopni vytvořit originální celistvý blok fotografií potřebný přímo pro Vaši zakázku, či samostatné dílčí prezentační fotografie a jejich další úpravu.

Rádi Vám pomůžeme s řešením firemních tiskovin, obalů, katalogů, propagačních materiálů, publikací, kalendářů a všeho ostatního, co naše agentura nabízí.